Dekalog Dobrego Dizajnu wg Dietera Ramsa

Gdyby do produkcji dopuszczano tylko rzeczy zaprojektowane zgodnie z 10 zasadami dobrego designu Ramsa, to cała ludzkość i nasza planeta byłyby dzisiaj w dużo lepszej kondycji. Z pewnością nie doszłoby do totalnego zaśmiecenia ziemi i do absurdalnego konsumpcjonizmu.

Dla wielu z nas słowo „design” (po polsku udomowione i nazywane dizajn) w dalszym ciągu oznacza „drogie i dziwne”. To efekt braku powszechnej wiedzy o istocie dizajnu, przede wszystkim dlatego, że w Polsce niektórzy projektanci, krytycy i media do dzisiaj mylą dizajn ze sztuką.

A przecież design rozumiany jako projektowanie oznacza tworzenie potrzebnego i wartościowego dla ludzi produktu czy usługi. A dizajn jako cecha przedmiotu oznacza jego funkcjonalność, ergonomię, a dopiero na końcu wygląd.

Niemiecki projektant przemysłowy Dieter Rams, w latach 70-tych opracował dekalog dobrego dizajnu, który jest nie tylko wytyczną dla projektantów, ale pozwala także konsumentom ocenić czy produkt jest dobrze zaprojektowany.

Dieter Rams pochodził z rodziny rzemieślniczej z tradycjami stolarskimi. W 1953r. ukończył studia projektowe w Wiesbaden. W czasie studiów odbywał praktyki w zakładzie stolarskim dziadka i tam postanowił, że będzie tworzyć użyteczne przedmioty.

Lata 50-te były okresem rozwoju modernizmu i funkcjonalizmu, dwóch prądów w projektowaniu, które do tej pory mają ogromny wpływ na światowy design.
Krótko po studiach Rams został zatrudniony przez firmę Braun , gdzie przez ponad 30 lat do roku 1995. zajmował stanowisko Dyrektora Projektowego. Uznawany jest za twórcę unikatowego stylu marki, ale on sam zawsze twierdził, że był to efekt pracy zespołowej .

Produkty maki Braun zaprojektowane przez Dietera Ramsa weszły do kanonu wzornictwa.

Swoje projektowanie opisał kiedyś słowami ,,Weniger, aber besser”, czyli ,,mniej, ale lepiej”.

Już w latach 70 -tych Rams propagował ideę zrównoważonego rozwoju i racjonalne wykorzystywanie surowców przy projektowaniu. Uważał, że tworzenie rzeczy, które się szybko starzeją to marnotrawstwo i dobry projektant nie powinien tego robić.
Gdyby wtedy wszyscy projektanci przyjęli tę zasadę a do produkcji dopuszczano tylko rzeczy zaprojektowane zgodnie z 10 zasadami dobrego designu Ramsa, to cała ludzkość i nasza planeta byłyby dzisiaj w dużo lepszej kondycji. Z pewnością nie doszłoby do totalnego zaśmiecenia ziemi i do absurdalnego konsumpcjonizmu, wykreowanego przez firmy nastawione na maksymalizację zysku i oferujące coraz szybciej starzejące się, modne, jednorazowe produkty.

Dziesięć reguł dobrego designu Ramsa to dekalog dla ludzi zajmujących się wzornictwem przemysłowym, ale także cenna wskazówka dla świadomych i wymagających konsumentów, czego należy oczekiwać od dobrze zaprojektowanego produktu.

W Swarzędz Home staramy się tych zasad przestrzegać, a naszych klientów zachęcamy, aby to zweryfikowali i ocenili.

10 zasad dobrego dizajnu wg Ditera Ramsa

  1. Dobry dizajn jest nowatorski.
  2. Dobry dizajn sprawia, że produkt jest użyteczny
  3. Dobry dizajn sprawia, że produkt jest estetyczny
  4. Dobry dizajn sprawia, że produkt jest zrozumiały i nie onieśmiela
  5. Dobry dizajn nie rzuca się w oczy, jest skromny i powściągliwy
  6. Dobry dizajn jest szczery – nie obiecuje tego czego nie potrafi spełnić
  7. Dobry dizajn jest ponadczasowy – zachowuje styl latami
  8. Dobry dizajn jest sumiennie wykonany i przykłada wagę do szczegółów
  9. Dobry dizajn jest przyjazny dla otoczenia, oszczędza zasoby i dba o środowisko naturalne
  10. Dobry dizajn rządzi się zasadą „im mniej tym więcej”