Gwarancja

Oglądaj w PDF

Szanowni Państwo!

Gratulujemy zakupu mebli i życzymy wielu lat satysfakcji z ich użytkowania.

Pielęgnujemy tradycyjne rzemieślnicze metody wykonywania mebli, ale łączymy je z nowoczesną techniką. Dlatego zakupione przez Państwa meble mają najwyższy standard jakości oraz spełniają światowe wymagania ergonomii i bezpieczeństwa.

Do produkcji używamy wyselekcjonowanych materiałów i komponentów, pochodzących wyłącznie z bezpiecznych źródeł i od uznanych europejskich dostawców. W naszych meblach przeważają materiały naturalne: drewno, fornir, skóra i kamień. Materiały te nacechowane są indywidualnością i niepowtarzalne. Ich naturalne cechy mogą powodować występowanie różnic w strukturze i kolorystyce poszczególnych elementów mebla oraz pomiędzy różnymi egzemplarzami. Te unikalne cechy każdego mebla stanowią o jego naturalnym pięknie i ponadczasowej wartości.

 

A. OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

Dla prawidłowego funkcjonowania i przedłużenia żywotności zakupionych przez Państwa mebli prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.

2. Meble należy ustawiać na wypoziomowanej powierzchni. W przypadku mebli do siedzenia i leżenia, celem zachowania stabilności mebla, należy utrzymywać kontakt nóg wyrobu z podłożem, nie wychylać, nie kołysać się. Nie należy także nadmiernie obciążać
mebli – np. siadać lub stawać na meblach skrzyniowych (typu szafki, komody, toaletki) stawać lub skakać po stołach, stolikach oraz meblach do siedzenia i leżenia.

3. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła (grzejniki , piece).

4. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych. Wskazane jest, aby warunki klimatyczne w pomieszczeniu były następujące:

a. temperatura powietrza winna wynosić od 10 do 30ºC

b. wilgotność względna powietrza winna wynosić od 40 do 70% ( zbyt suche powietrze może powodować deformację litych drewnianych części, należy unikać stawiania mebli na mokrej powierzchni: mokre podłogi, dywany, gdyż drewno użyte w meblach
może absorbować wodę.

5. Meble powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego (pod wpływem promieniowania słonecznego drewno, tkaniny i skóry ulegają zmianom barwy, a powłoki lakiernicze ulegają degradacji).

6. Należy chronić meble przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zwracamy uwagę, że przedmioty ostre, o twardej lub chropowatej powierzchni, twarde szwy czy nity na spodniach, pazury zwierząt domowych itp. mogą trwale uszkodzić powierzchnię mebla.

7. Sposób montażu mebli, ilość elementów i akcesoriów uzupełniających określa instrukcja montażu dla danego typu mebla. W instrukcji należy sprawdzić czy dany mebel, dla zachowania stabilności nie powinien być mocowany trwale do ściany.

8. Nie należy przesuwać lub przepychać bezpośrednio po podłożu ciężkich i obciążonych mebli na nóżkach (np. meble korpusowe, skrzyniowe, łóżka, sofy), ponieważ grozi to złamaniem nóg w meblach i porysowaniem podłogi. W przypadku konieczności przestawienia mebla, należy go opróżnić i ostrożnie przenieść.

9. W przypadku stołów rozkładanych, stolików pod telewizor, w trakcie użytkowania może wystąpić różnica w kolorze części zewnętrznej i części osłoniętej z powodu wpływu promieniowania UV.

10. Okresowo należy dokręcać śruby i wkręty w połączeniach mebli.

11. Zwracamy uwagę, iż konstrukcje mebli posiadają ostre krawędzie. Stąd też, wskazane jest zachowanie ostrożności przy ich użytkowaniu.

12. Meble posiadające elementy szklane – lustra, szkło należy użytkować ostrożnie – nie uderzać w nie i nadmiernie nie obciążać powierzchni szklanych.

13. W przypadku zastosowania w meblach nie opisanych w niniejszej karcie materiałów, lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu lub konserwacji zakupionych mebli, należy poprosić sprzedawcę o dodatkowe instrukcje lub skontaktować się mailowo
z naszymi doradcami: biuro@swarzedzhome.pl

A.I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI Z DREWNA I MATERIAŁÓW
DREWNOPOCHODNYCH

a. Stosujemy wysokiej klasy materiały wykończeniowe do powierzchni drewnianych, które
częściowo zabezpieczają powierzchnię przed wodą i alkoholem. Jednak w przypadku rozlania płynu zaleca się natychmiastowe wytarcie do sucha powierzchni mebli. Pozostawienie niewytartej cieczy może spowodować powstanie trwałych śladów na powierzchni mebla. Stosowane przez nas materiały lakiernicze zabezpieczają meble przed uszkodzeniem cieplnym tylko do pewnego stopnia – pozostawienie szklanki z gorącym napojem nie pozostawi śladów, jeśli szklanka i powierzchnia mebla będzie sucha. W innych przypadkach zaleca się stosowanie podkładek izolujących.

b. Powierzchnie mebli wykonanych z drewna litego i naturalnych oklein powinny być odkurzane czystą i suchą szmatką. Przy większych zabrudzeniach można używać miękkiej szmatki lekko zwilżonej w wodzie z dodatkiem łagodnych środków myjących takich jak: mydło, płyn do prania, a następnie należy niezwłocznie osuszyć powierzchnie przez wytarcie szmatką suchą.

c. Nie należy używać środków do czyszczenia zawierających substancje ścierające lub rozpuszczalniki. Nie zalecamy stosowania chemicznych środków do konserwacji mebli, szczególnie tych, które zawierają sylikony lub ich pochodne, gdyż mogą one działać negatywnie na wygląd i trwałość powłoki lakierniczej.

A. II. SZCZEGÓŁÓWE ZASADY KONSERWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH, KRYTYCH TKANINAMI MEBLOWYMI LUB SKÓROPODOBNYMI.

a. Należy chronić meble tapicerowane przed gromadzeniem się w tkaninie nadmiernej ilości kurzu. W tym celu powierzchnie tapicerowane należy regularnie odkurzać odkurzaczem przy pomocy miękkiej szczotki lub szczotką ręczną do garderoby.

b. Meble tapicerowane tkaninami skóropodobnymi należy odkurzać miękką suchą szmatką.

c. W przypadku zabrudzenia tkaniny powstałe plamy można przemyć przy pomocy szmatki lekko zamoczonej w letniej wodzie z dodatkiem łagodnych środków myjących, a następnie suszyć w temperaturze pokojowej.

d. Jeśli materiał tapicerski wymaga usunięcia uporczywych i mocnych zabrudzeń – czyszczenie należy zlecić profesjonalnej pralni tapicerki.

e. Meble tapicerowane nowoczesnymi tkaninami z formułą Aqua Clean, można czyścić przy pomocy wody i gąbki. Po wyczyszczeniu usunąć nadmiar wody czystą higroskopijną szmatką. Przy starszych lub uporczywych zabrudzeniach można dodać do wody łagodnych środków myjących. Szczegółowe instrukcje na stronie internetowej producenta: www.aquaclean.com

A. III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONSERWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH, KRYTYCH SKÓRAMI NATURALNYMI.

a. Skóra jest materiałem naturalnym i zmienia swój wygląd w czasie. Nierówności powierzchni, blizny, otarcia i małe różnice w odcieni są to typowe cechy skóry licowej.

b. Takie cechy jak brak jednolitości, ciągliwość (na 1m2 skóra może się rozciągnąć od 1-2 cm). Na 1 komplet mebli tapicerowanych przerabia się 5-8 błamów skóry. Różnice w kolorze, fakturze i połysku są naturalną cecha skór i dowodem ich autentyczności.

c. Do czyszczenia i konserwacji skóry na meblach nie wolno używać wybielaczy, rozpuszczalników, terpentyny oraz pasty do butów. Jeżeli na skórze wystąpią nieznaczne odbarwienia, plam takich nie należy usuwać, gdyż z biegiem czasu samoistnie się wyrównują

d. Skóry należy regularnie czyścić wełnianą lub bawełnianą ściereczkę, nie dopuszczając do nadmiernego gromadzenia się kurzu

e. Do gruntownego czyszczenia skóry zaleca się stosowanie odpowiednich, dostępnych na rynku preparatów do skór meblowych. Przed pierwszym użyciem preparatu należy wykonać próbę na niewidocznej części mebla.

f. W przypadku braku specjalistycznego preparatu, można stosować przecieranie lekko wilgotną ściereczką, zanurzaną w letniej wodzie.

A. IV. ZASADY OGÓLNE DOT. MEBLI I ELEMENTÓW TAPICEROWANYCH:

a. Do suszenia mebli tapicerowanych nie zaleca się stosować suszarek, lub wystawiać mebli na działanie promieni słonecznych

b. W meblach tapicerowanych może wystąpić stopniowe rozciąganie się i fałdowanie tkanin i skór. Jest to proces naturalny.

c. Materiały barwiące np. jeans mogą farbować jasne materiały tapicerskie, w tym również skóry naturalne i sztuczne skóry.

d. Widoczne części drewniane mebli tapicerowanych należy konserwować zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. A.I

 

B. WARUNKI GWARANCJI

B. I. WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejszy dokument jest oświadczeniem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577§1 KC ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) i dotyczy jedynie sprzedaży produktów na rzecz konsumentów.

2. Gwarancja obejmuje produkty zakupione i użytkowane na terenie Polski.

3. Gwarancja jest ważna po okazaniu dowodu zakupu oraz gdy jest podpisana przez Kupującego na dowód przyjęcia i akceptowania warunków w niej zawartych.

4. Gwarant zapewnia dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie produkowanych przez niego mebli , na warunkach określonych w niniejszej Gwarancji.

5. Termin gwarancji wynosi 24 m-ce od daty wydania mebli, potwierdzonej ważnym dowodem zakupu

6. Odpowiedzialność gwaranta dotyczy wad fizycznych rzeczy sprzedanej.

7. Gwarancją nie są objęte:

a. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych.

b. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli lub niewłaściwego montażu.

c. Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez, lub na zlecenie Kupującego.

d. Żarówki i świetlówki w sprzęcie oświetleniowym.

e. Wady wynikające z niewłaściwego zmontowania i ustawienia produktów oraz z ich nieprawidłowego użytkowania lub niezgodnie z przeznaczeniem.

f. Uszkodzenia powstałe na skutek działania siły wyższej w szczególności pożaru lub powodzi.

8. Reklamacje z tytułu wad objętych gwarancją Kupujący zgłasza u producenta (Gwaranta) lub w punkcie sprzedaży ( Sprzedawcy), w którym dokonał zakupu.

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

10. Zasady załatwiania reklamacji:

a. W przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane poprzez naprawę przywracającą wartość użytkową i estetyczną,

b. W przypadku, gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby lub mogłoby spowodować obniżenie jakości mebla, załatwienie reklamacji może nastąpić poprzez wymianę mebla na inny wolny od wad.

c. Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego.

d. Postanowienia niniejszej gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 141, poz. 1176).

B. II. DANE GWARANTA

Gwarantem towarów jest Swarzędz Home Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wszystkich Świętych 4A, 61-843 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS 0000494188, NIP 777 323 59 67.