«

2017-12-04

2009

Od momentu prywatyzacji do 2009 roku wprowadzono liczne zmiany organizacyjne, kapitałowe i produkcyjne. Te jednak nie generowały dostatecznych wyników pozwalających na funkcjonowanie i rozwój spółki. W dniu 10 marca 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i jej likwidacji.